View all products

Product quick find

Terlux MABS

Supplier: 
INEOS Styrolution Group GmbH
Brands: 
Terlux
Polymer Type: 
MABS
Countries: 
Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia And Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Macedonia, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom

Terlux® е търговското наименование за полимерите Styrolution MABS. Ключовите характеристики на Terlux® включват отлична прозрачност, висока якост на удар и добра устойчивост на химикали. Terlux® е специализиран материал за приложения, които изискват отлично качество на повърхността, гланц и лесна обработка. Terlux® HD е широко използван в медицински приложения и отговаря на насоките за US Фармакопея Клас VI.