View all products

Product quick find

Terluran ABS

Supplier: 
INEOS Styrolution Group GmbH
Brands: 
Terluran
Polymer Type: 
ABS
Countries: 
Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia And Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom

Terluran®, марка ABS на Styrolution определя еталон за разходна ефективност и качество на продукта. Styrolution прави своите стандартни продукти (GP-22 и GP-35), като използва най-съвременни технологии в мащабни съоръжения в Европа, Азия и Северна Америка, гарантирайки достъпност в глобален мащаб и предлагайки идентични продукти, произлизащи от регионалните производствени обекти. В Европа се предлагат регионални продукти Terluran HI-10 и Terluran SP- 6, базирани на промишлен инженеринг.